Privacyverklaring

Tekstflow, gevestigd aan Van Wulvenhof 14 3972 VL Driebergen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Sandra Kruijt
Van Wulvenhof 14
3972 VL Driebergen
Telefoon 06 13095364

Persoonsgegevens die wij verwerken

Tekstflow verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn bedrijfsnaam, voor- en achternaam, geslacht, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het e-mailadres onderaan deze pagina, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Tekstflow verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Op grond van de wettelijke grondslag dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Tekstflow neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (ikzelf) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Tekstflow bewaart je persoonsgegevens zo kort mogelijk, om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, tenzij wettelijk een andere termijn is voorgeschreven.

Delen van persoonsgegevens met derden

Tekstflow verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Tekstflow blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Het gebruik van cookies

De website Tekstflow gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

De website Tekstflow gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. De cookies worden ook gebruikt om de website te optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die het surfgedrag bijhouden zodat we onze content kunnen verbeteren. Bij het eerste bezoek aan onze website hebben wij je geïnformeerd over deze cookies en hebben we je om toestemming gevraagd voor het plaatsen hiervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je browser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat, mogelijk werkt een enkele functionaliteit niet meer optimaal. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.